NIEUWSBRIEF

20ste Nieuwsbrief van DANA Opleidingen  
Mei en Juni 2018RITME VAN HET JAAR

De maand mei dankt zijn naam vermoedelijk aan de Griekse godin van de vruchtbaarheid Maia. Zij werd in verband gebracht met de Goede Godin. Haar feest werd op 1 mei gevierd ter ere van de plantengroei. Op 1 mei wordt ook het Keltische feest Beltane gevierd als het begin van de zomer. In veel landen van Europa werd de dag van de eerste mei op bijzondere wijze gevierd. In het bos werd een meiboom gezocht en van de takken ontdaan en werden bovenaan de meiboom vele kleurige linten bevestigd, die men vasthield terwijl men om de boom danste.

Mei is ook de maand van de Maan van het Ontwaken. Op 15 mei is het nieuwe maan. De aandacht richt zich tijdens deze Maan op vruchtbaarheid en bevruchting. De sapstroom is volledig op gang gekomen en de natuur gonst van het leven.  En dit jaar een maand met mooie jaarfeesten!

10 mei hemelvaart en op 20 en 21 mei is het pinksterfeest. Pinksteren is één van de belangrijkste Christelijke feesten van het jaar. We vieren het vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Het gaat in essentie om een volledige opening van het hartchakra ten tijde van Pinksteren.

De Handelingen van de Apostelen vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling erg begon te waaien. Voor hun ogen dwaalden vlammen uit de hemel neer en vanaf dat moment konden ze alle talen van de wereld spreken. Tijdens het Pinksterfeest is door een uitstorting van liefdesenergie vanuit Jezus de Christusenergie in hun harten opgewekt. Door de volledige opening van hun hartchakra hebben zij hun Goddelijke essentie in alle opzichten doorvoeld. Deze liefdeskracht was ook een uitdrukking van de Heilige Geest. De vurige tongen die zich manifesteerden waren energetische verschijnselen van de bewustzijnstransformatie en de zuiveringen die zij ondergingen.

Pas na dit inwijdingsritueel waren ze in staat om ‘dit weten’ aan de mensheid over te dragen. Op zielsniveau waren ze door het gebeuren zo betrokken en zo geïnspireerd geraakt dat hun nieuwe hartskracht hen als vanzelf de wereld in deed trekken om de mooie boodschap te vertellen. De boodschap was en is voor alle volkeren bedoeld. Tijdens het ritueel openden de apostelen zich voor de hele mensheid. Hun keelchakra werd optimaal geactiveerd. Het ritueel maakte dat ze - omdat zij zo’n bijzondere bewustzijnstoestand ervoeren – in staat waren om alle talen te spreken. Na afloop van het ritueel konden zij dat niet meer.

Echter als gevolg van de door het ritueel gecreëerde hartopening waren ze in staat om met ieder mens vanuit hun hart te communiceren. Talen verdelen de mensheid. De taal van het hart stijgt echter boven alle talen uit. Wij hopen van harte dat dat voor jullie de komende tijd ook zo zal zijn. Laat je licht stralen zodat we allemaal vanuit het licht en de liefde mogen spreken en handelen!

Het kan natuurlijk altijd, maar in het bijzonder in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren kun je je erop richten om de Christusenergie in het eigen hart wakker te maken en ervoor te kiezen om vanuit de eigen Goddelijkheid te leven. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is ook een bijzonder moment om samen te zijn en om vanuit het hart alles met elkaar te delen. Om liefdevolle voornemens voor jezelf en je relaties uit te spreken. Een goed moment om je scheppingskracht te ervaren en neer te zetten. En al deze beslissingen met anderen te delen om ze manifest te maken. Het is ook een goed moment om liefde naar de wereld te sturen en te visualiseren dat alle mensen op Aarde samen in liefde bij elkaar zijn. Je wordt daar niet voor uitverkoren, je moet er zelf voor kiezen. Want ieder mens is in wezen een apostel die de boodschap van het hart en de Goddelijke liefde over kan dragen aan de medemens.

Omstreeks 22 juni valt de zomerzonnewende. Volgens de kalender begint op dat moment de zomer. Het is dan midzomer, de zon staat op haar hoogtepunt aan de hemel. We geven ons over aan zonlicht en warmte en ervaren de ontspanning, het éven niet zo nodig hoeven. Zeker als de temperaturen hoger worden, worden we lomer en misschien anders in ons bewustzijn.

Twee dagen later kunnen we het Sint-Jans feest vieren. Sint-Jansdag is de tegenpool van de kerstnacht. Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staan hier tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis. Zo is het Sint-Jansfeest bij uitstek het feest van de tegenpolen. De natuur treedt maximaal naar buiten en het is verleidelijk voor ons om daarin mee te gaan. Niet alleen door ons aan de zon over te geven (op het strand bijvoorbeeld), maar ook door ons sterker te richten op ons aardse ik. Om onszelf niet teveel te verliezen – in zelfgenoegzaamheid, in oppervlakkigheid- is het essentieel juist in de Sint-Janstijd ons bewust te worden van ons eigen ‘innerlijke licht’. Word je tijdens de zomerse ontspanning bewust van de tegenpool in jezelf. Wees niet te snel in je oordeel. Veel mensen ervaren deze tijd als een hectische, drukke tijd. Weet dan dat dit komt door de grote roering in het Universum en kijk welke vraag je kunt stellen om in je eigen kracht te blijven en vanuit je hart blijven te leven!


DE ORAKEL KAART VAN DEZE MAANDEN

We hebben voor deze maanden een orakel kaart uitgezocht uit de Godinnen orakel kaarten van Doreen Virtue. Altijd weer leuk om je te verwonderen welke kaart het gaat worden. De Godin Freyja: “Laat je avontuurlijke kant de vrije loop! Neem risico’s en durf!”

Boodschap van Freyja: Speel nu niet op safe. Zet daarentegen stoutmoedige stappen in de richting van het diepste verlangen van je hart. Succes is nooit het gevolg van verlegenheid, maar van vastbeslotenheid je droom te verwezenlijken. Als je vastbesloten bent om succes te hebben, dan zal dat ook gebeuren. Geniet van de opwinding van het risico nemen, van stoutmoedig zijn, van durven. En vergeet niet je succes te vieren met een feestje, of door eens heerlijk uit je dak te gaan!